Christian 4. på Trefoldigheden

Fra Christian IV
Hopp til: navigasjon, søk
«Christian 4. på Trefoldigheden»
Chr 4 ved højen mast.jpg
Kunstner Wilhelm Marstrand
År 1864–66
Type Veggmaleri
Størrelse 4 x 7 meter
Plassering Roskilde domkirke

«Christian 4. på Trefoldigheden» er et av dansk kunsthistories mest kjente malerier, utført i Roskilde domkirke av maleren Wilhelm Marstrand i perioden 1864–66. Maleriet måler 4 x 7 meter og er malt på østveggen i Christian IVs kapell. Det er forsynt med påmalte arkitektoniske rammer av Heinrich Hansen.

Maleriet fremstiller det dramatiske øyeblikket under sjøslaget på Kolberger Hede 1. juli 1644 da den 67 år gamle Christian IV ble skadet og etter tradisjonen mistet synet på sitt høyre øye. Kongen har reist seg opp igjen og maner til fortsatt kamp mot svenskene.

Bakgrunn

Kapellet hvor Christian IV og hans familie ligger begravet sto nesten tomt i innpå 200 år. I forbindelse med oppblomstringen av nasjonalromantikken på 1800-tallet vokste også interessen og begeistringen for Christian IV. I 1840 fikk Christian VIII ideen til å smykke ut gravkapellet slik at det skulle stå ferdig til 200-årsdagen for kongens død i 1848.<ref> Mette Høj side 65</ref>

G.F. Hetch fikk oppgaven med å komme med forslag til gravmonument og Bertel Thorvaldsen tok i mot bestilling på en bronsestatue. I 1844 ble det nedsatt en kommisjon som skulle utarbeide videre forslag og arbeidet ble gitt til kunstmaleren Heinrich Eddelien. <ref>Mette Høj side 69</ref> Av Christian VIIIs etterlatte dagbøker og brev kan man se at han fulgte nøye med på arbeidet og i et brev skrev han:<ref>Mette Høj side 69</ref>

Sitat Historiemaler Eddelien foreviste nogle Tegninger til Capellet i Roskilde. Jeg mente, at de Træk af Chr. 4. Liv, der burde afbildes, burde være hans Skarpsind ved Papiret til Fordeel for Enken [Dommen over Rosenkrantz], hans Tapperhed i Slaget [Christian 4. på Trefoldigheden], hans Omsorg som Bygherre (Frederiksborg), og endnu et fierde at vælge...” Sitat
Christian VIII

Eddelien arbeidet videre, selv om det gikk sakte. Men så døde Christian VIII i 1848 og fire år etter var også Eddelien død og dermed stoppet det hele opp.

I 1860 tok regjeringen initiativ til å rehabilitere kapellet og Wilhelm Marstrand fikk oppgaven med å fullføre utsmykkingen. Året etter sendte han inn fem akvareller og i 1862 bevilget regjeringen 15 000 riksdaler til oppdraget og det ble overlatt til Marstrand å utføre scenene i stort format. Selve arbeidet i domkirken tok til i 1864 og maleriet ble utført i olje på tørr puss.

Motivet

I 1644 pågikk Torstenssonkrigen og 1. juli var Christian ombord på skipet «Trefoldigheten» som leder for en eskadre på 40 skip. Ved Kolberger Heide, farvannet i den østlige delen av Kielerfjorden vest for Femern kom det til et voldsomt slag mot den svenske flåten. Kongen ble slått i dekk av en skur av splinter fra en istykkerskutt kanon og ble liggende på dekk, tilsynelatende livløs. Da skal han ha reist seg og sagt: «Enn lever jeg!» samtidig som blodet rant fra et ødelagt øye og han manet mannskapet til å fortsette kampen.

Detalj av midtmotivet

Hvor skadet kongen virkelig har vært er omdiskutert. Lars Roar Langslet omtaler skadene slik i sin bok Christian IV : konge av Danmark og Norge:<ref>Lars Roar Langslet side 212</ref>


Sitat ... Men i sine mange brev fra denne tiden nevner han ikke med et ord at han var blitt såret. . [...] Vi vet at øyeeplet ikke ble skutt ut, og flengene var antagelig små. Men han hadde mistet synet på det ene øyet for alltid. Sitat
Lars Roar Langslet

Ved utformingen av oppgaven med å utforme maleriet tok han utgangspunkt i Hetsch’ og Eddeliens forslag. Deres utkast hadde røtter tilbake til mytene om Christian IV somlandets helt og frelser. Noe av bakgrunnen for mytedannelsen var blant annet historikeren Niels Pedersen Slanges Christian IV:s historie som ble omarbeidet av Hans Gram, den kom ut året etter Grams død, i 1749.

Det helt sentrale motivet hos Marstrand er kongen som står i midten. Personen på hans høyre side er legen, på den andre siden står Knud Ulfeldt, han er skadet i armen. Broren Ejler Ulfeldt sees lenger til høyre; også han skadet og bæres bort, han døde av skadene samme dag. <ref>Eiler Ulfeldt fra Dansk biografisk leksikon</ref>Både Knud og Ejler var brødre av Corfitz Ulfeldt.<ref>Eiler Ulfeldt fra Dansk biografisk leksikon</ref> <ref>Knud Ulfeldt fra Dansk biografisk leksikon</ref>

Marstrand har gjengitt alle detaljer så historisk korrekt som mulig både når det gjelder drakter og våpen. Portrettlikheten med den virkelige Christian er også ivaretatt; Marstrand brukte Karel van Manders fyrsteportretter av kongen som forlegg.<ref>Om Karel van Mander av Steffen Heiberg Weilbachs Kunstnerleksikon</ref>Klærne kongen har på seg er de samme som i dag er utstilt på Rosenborg slott, Christian tok selv vare på dem for ettertiden. Marstrand har imidlertid tatt seg kunstneriske friheter med skotøyet og gitt kongen høye skinnstøvler. I realiteten hadde han på seg tøfler.

Skisser m.m.

Det finnes en forstudie fra 1864 ved Frederiksborgmuseet, olje på lerret, i tillegg til flere utkast ved Roskilde Museum og Statens Museum for Kunst. Marstrand malte også motivet som oljemaleri i størrelse 115 x 162 cm i 1863, dette tilhører Ny Carlsberg Glyptotek.<ref>Christian IV om bord på 'Trefoldigheden' under slaget i Kielerbugten 1. juli 1644</ref>

Referanser

<references/>

Litteratur

  • Mette Høj: Marstrand & Christian 4. Om udsmykningen i Christian 4.s kapel i Roskilde Domkirke. Fra Roskilde Museum, som PDF
  • Lars Roar Langslet: Christian IV : konge av Danmark og Norge, 1997. som E-bok