Frederik II

Fra Christian IV
Hopp til: navigasjon, søk
Frederik II


Konge av Danmark og Norge

Frederik malt av Hans Knieper eller Melchior Lorck. Fra ca. 1581
Frederik II avbildet med kommandostav, kruttflaske og pung på et maleri av Hans Knieper
Regjerte 1559-1588
Valgspråk Intet uden Gud
Født 1. juli 1534Haderslevhus
Død 4. april 1588 (53 år) på Antvorskov
Begravet Roskilde domkirke
Foreldre Christian III og Dorothea av Sachsen-Lauenburg
Ektefeller(r) Sophie av Mecklenburg
Barn Elisabeth
Anna
Christian IV
Ulrik
Augusta
Hedevig
Hans
Fyrstehus Huset Oldenburg

Frederik II (født 1. juli 1534, død 4. april 1588) var sønn av kong Christian III og Dorothea av Sachsen-Lauenburg. Han ble født på Haderslevhus i Haderslev. Frederik var konge av Danmark-Norge i årene 1559-1588.

Etter farens seier i Grevefeiden ble Frederik valgt som tronfølger i 1536. Da faren døde i 1559 underskrev Frederik håndfestningen og besteg tronen. I 1572 giftet han seg med sin 15-årige kusine Sophie av Mecklenburg, som var 23 år yngre.

Kriger

I 1559 erobret han Ditmarsken sammen med sin onkel hertug Adolf av Gottorp. Ellers var de første årene av hans regjeringsperiode preget av et sterkt motsetningforhold til Sverige. Frederik II klarte ikke å realisere sine militære planer under den nordiske syvårskrigen fra 1563-1570. Han hadde regnet med at han raskt kunne vinne krigen mot svenskene med sine tyske leiesoldater. Men på grunn av et dårlig organisert forsyningssystem måtte man stanse fremrykningen mot Stockholm og gå i vinterkvarter i Skåne.

Frederik II krones i koret i Vor Frue kirke 13. august 1559. Medlemmer av Riksrådet setter kronen på kongens hode for å vise at det var Riksrådet som overtok makten ved kongens død og overdro den til den nye kongen i forbindelse med kroningen.
Stikk etter Caspar Ens.
Fra Det Kongelige Bibliotek
Våpenskjold tilskrevet Frederik II. Kobberstikk av Lauterbach, 1592.
Melchior Lorcks portrett av Frederik II fra 1582
Det Kongelige Bibliotek

Året etter var det svenskene som hadde initiativet og de trengte inn i Norge flere steder og herjet også i Halland og Blekinge. Sent på sommeren tok Frederik II opp et lån for å finansiere planene om et angrep på Stockholm. Det ble en fullstendig fiasko og hæren måtte trekke seg tilbake. Da et nytt forsøk i oktober samme år led samme skjebne, var Riksrådet nær ved å miste tålmodigheten. Til slutt så Frederik II seg nødt til å kalle hjem sin fars gamle uvenn, Peder Oxe. Peder Oxe hadde mistet Christian IIIs gunst i 1556 og blitt tvunget til å ta opphold i utlandet. Ved Christian IIIs død ble alle Peder Oxes eiendommer konfiskert. Peder Oxe hadde flere ganger uten hell forsøkt å bli tatt i nåde igjen, men nå fikk han fritt leide og reiste til Danmark, hvor han ble forsonet med Frederik.

Peder Oxe ble medlem av Riksrådet igjen og fikk Vordingborg slott som len og sitt konfiskerte gods tilbake. Året etter ble han utnevnt til rikshovmester og medvirket i de følgende årene til å bringe de danske statsfinansene på fote igjen. Heretter var det i realiteten Riksrådet med Peder Oxe i spissen som styrte landet. Det lyktes Peder Oxe å overtale adelen til å bære en større del av de økonomiske byrdene og han tredoblet Øresundstollen. Ved fredsslutningen i Stettin i 1570 var Danmark fortsatt den sterkeste staten i Norden. Blant annet ble Jemtlands tilknytning til Norge konsolidert ved at fylket også i religiøst henseende ble underlagt Norge ved biskopen i Trondheim.

Bygninger og kunst

Etter krigen kastet kongen seg over forskjellige byggeprosjekter. Ved hjelp av makeskifter kom han i besittelse av hovedgården Hillerødsholm nord på Sjælland. Kongen lot gården bygge om til Frederiksborg slott i 1560.

For å kontrollere seilasen gjennom Øresund og sikre inntektene fra Øresundstollen fikk han bygget Nordens sterkeste festning i perioden 1574-84 . Festningen fikk navnet Kronborg slott. Byggingen kunne finne sted ved hjelp av en forhøyet Øresundstoll. Ved diverse makeskifter med adelen ble krongodset samlet. Slik ga det mer avkastning og kongen fikk et sammenhengende jaktterreng.

Frederik har muligens blitt undervurdert i historien og nærmest blitt ansett for å være lavt intellektuelt utrustet; dette kan skyldes at han formulerte seg dårlig skriftlig på både tysk og dansk. Enkelte historikere mener at dette kan skyldes ordblindhet. <ref>Hanne Honnens de Lichtenberg: Frederik IIs kunstnere på Kronborg PDF</ref>

Frederik var den første av de danske kongene som opptrådte som mesen; han støttet blant annet Tycho Brahe økonomisk og på andre måter. Da kongen fikk oppført og smykket ut Kronborg var det ved hjelp av noen av de beste bygningsingeniørene, arkitektene og kunstnerne som fantes i samtidens Nord-Europa. En av dem var billedhuggeren Johan Gregor van der Schardt som tidligere hadde vært knyttet til kretsen rundt Palladio.<ref>Johan Gregor van der Schardt fra Weilbachs kunstnerleksikon</ref> Av andre kunstnere kan nevnes Melchior Lorck og Hans Knieper samt arkitekt Hans van Steenwinckel den eldre.

Frederik sett fra Norge

Frederik viste liten interesse for Norge. Han var på reise og lot seg hylle i 1548 i Oslo før han overtok tronen. Som konge var han på et besøk i 1585, men da bare til Båhus. I 1572 utnevnte kongen stattholder til Norge og noen år senere lot han Ludvig Munk overta dette embetet. Ludvig Munk var dårlig likt i Norge etter en konflikt han hadde hatt med bøndene i Trøndelag. Muligens har kongen etter hvert blitt misfornøyd med hans måte å utføre stattholderembetet på ettersom Munk ble avsatt allerede i 1583.

I 1567 grunnla han Fredrikstad, som dermed ble den første norske byen som ble oppkalt etter en konge.

Barn

Frederik II og Sophie fikk syv barn:

  • Elisabeth (1573-1626). Hun ble senere gift med hertug Henrik Julius av Braunschweig-Wolfenbüttel, (1564-1613)
  • Anna (1574-1619), gift med Jakob I av England i 1589
  • Christian (1577-1648). Han overtok tronen som konge i 1588 som Christian IV
  • Ulrik (1578-1624), biskop av Schwerin
  • Augusta (1580-1639). Gift med hertug Johan Adolf av Gottorp (1575-1616)
  • Hedevig (1581-1616). Gift med kurfyrst Christian II av Sachsen (1583-1611)
  • Hans (1583-1611)

Død

Frederik II døde 53 år gammel på Antvorskov kloster den 4. april 1588, sannsynligvis av en lungesykdom.<ref>Lars Roar Langslet: Christian IV : konge av Danmark og Norge, 1997. som E-bok side 32</ref> Han ble begravet i Roskilde domkirke.

Sønnen Christian IV etterfulgte han på tronen.

Frederik IIs stamtavle i tre generasjoner

Frederik II

Far:
Christian III

Farfar:
Frederik I
Farfars far:
Christian I
Farfars mor:
Dorothea av Brandenburg
Farmor:
Anna av Brandenburg
Farmors far:
Johann av Brandenburg
Farmors mor:
Margrethe av Sachsen
Mor:
Dorothea av Sachsen-Lauenburg
Morfar:
Magnus av Sachsen-Lauenburg
Morfars far:
Johann V av Sachsen-Lauenberg-Ratzburg
Morfars mor:
Dorothea av Brandenburg
Mormor:
Kathrine av Braunschweig-Wolfenbüttel
Mormors far:
Henrik I av Braunschweig-Wolfenbuettel
Mormors mor:
Kathrine av Pommern


Referanser

<references/>

Eksterne lenker

Christian IVs familie

Frederik IISophieAnna KathrineChristianFrederik IIIUlrikKirsten MadsdatterChristian Ulrik GyldenløveKaren AndersdatterHans Ulrik GyldenløveKirsten MunkAnne Cathrine ChristiansdatterSophie Elisabeth ChristiansdatterLeonora Christina UlfeldtValdemar ChristianElisabeth AugustaChristiane SehestedHedevig UlfeldtDorothea Elisabeth ChristiansdatterVibeke KruseUlrik Christian GyldenløveElisabeth Sophie Gyldenløve