Karel van Mander III

Fra Christian IV
Hopp til: navigasjon, søk
Maleri fra ca. 1665 som viser «Raro», en grand danois Magdalena Sibylla fikk i gave av Frederik III. Etter at ektefellen Christian døde i 1647 giftet Magdalena Sibylla seg på nytt med Fredrik Vilhelm II av Saschen-Altenburg. Han hadde en hoffdverg som het Giacomo Favorchi og det er han som er avbildet sammen med hunden.
Christian IV som eldre med hårpisk iført kniplingskrage, ørering og tidsriktig frisyre med tynn sideflette, en såkalt polsk flette som var pyntet med en sløyfe. Kongen ble malt i profil etter at han mistet sitt ene øye under Slaget på Kolberger Heide i 1644.

En av grunnene til at de fleste i dag vet hvordan Christian IV så ut, er takket være van Manders portretter av kongen på hans eldre dager, særlig portrettene med hårpisken som kongen la seg til rundt 1636.

Karel van Mander (III) (født ca. 1609 i Delft, død 1670 i København) var en hollandsk maler som virket i Danmark. Han var født i Delft som sønn av Karel van Mander (den andre) og Cornelia Rooswijck og kom til København som barn sammen med moren da hun hadde begitt seg til Danmark for å inndrive foprdringer etter mannen for tapeter han hadde levert til kongehuset.

Fra 1630 påtok han seg jevnlig oppdrag for det danske hoff og han etablerte seg som Christian IVs foretrukne portrettmaler. I 1633/34 fikk han i oppdrag å lage tegninger til drakter og dekorasjoner som skulle brukes i forbindelse med prins Christians bryllup i oktober 1634. I 1635 mottok han et treårig reisestipend på 200 riksdaler årlig av kongen og han reiste til Italia. Han returnerte til København i 1638.

Ved hjemkomsten var han en fullt utviklet kunstner som tross sitt opphold i Italia i store trekk bevarte sitt preg av den nederlandske skole hvor han var utlært; han hadde dens kraftige tegning og naturlige farve.

Han ble utnevnt til kongelig hoffkontrafeier og malte en mengde portretter, så vel av kongen som av adelsmenn, lærde og enkelte fremtredende borgere. De tre første portrettene av Christian IV som kjennes fra Manders hånd er fra 1639; et fikk Hannibal Sehested med seg til Spania, det andre som Corfitz Ulfeldt hadde med til England, er nå i den danske stats eie. Et stort portrett av Christian IV til hest fantes omkring 1900 på Valdemars slott på Tåsinge. Et lignende stort rytterbilde gikk til grunne ved brannen i Christiansborg slott i 1794.

Mander tjente så godt på sine arbeider at han kunne kjøpe en stor gård på Østergade i København hvor han hadde et slags gjestgiveri for fornemme personer, særlig utenlandske sendemenn. Hans ektefelle Marie (død 1680) tok seg av gjestene. Han eide også et hus ved Gammelstrand og etter hans død kjøpte enken en gård på Christianshavn.

Mander var også dikter; han skal ha skrevet morsomme viser og forfattet et dikt til snustobakkens pris som kom ut første gang rundt 1665, samt et dikt om Cort Adeler. Han skrev på nederlandsk.

Han eide et betydelig "Kunstkammer" som ikke bare omfattet kunstverker, maleri og skulptur, men naturhistoriske og etnografiske gjenstander foruten alle slags kuriositeter. Han synes også å ha ført tilsyn med Frederik IIIs samlinger. I sine yngre år hadde han vært tegnelærer for kongedatteren Leonora Christina etter at hun var blitt gift med Corfits Ulfeldt.

Litteratur

  • Steffen Heiberg: Christian 4. - en europæisk statsmand, Gyldendal 2006, side 373 ff

Eksterne lenker

Flere

For flere bilder klikk på lenken:
Karel van Mander.

Kunstnere og arkitekter

Jakob van DoortPieter IsaacszKarel van Mander IIKarel van Mander IIIReinhold TimmAbraham WuchtersLeonhard BlasiusHans van Steenwinckel den yngreLorenz van SteenwinckelJohan SempCaspar FinckeDirich Fyring