Christian von Pentz

Fra Christian IV
Hopp til: navigasjon, søk

Christian von Pentz (født ca. 1600, død i september 1651 i Flensburg) var tysk guvernør og riksgreve i dansk tjeneste. Han ble knyttet til Christian IVs hoff som hoffjunker i 1627–29. I 1630 ble han utnevnt til guvernør av Glückstadt og fungerte samtidig som stattholder i Holsten. Han kom i de følgende årene til å prege dansk utenrikspolitikk gjennom sitt nære forhold til kongen.

Pentz giftet seg med Christian IVs datter Sophie Elisabeth i 1634 under det store bilager. Ekteskapet utviklet seg til å bli svært ulykkelig.

Etter Christian IVs død ble han avskjediget som guvernør av Frederik III. De siste årene av sitt liv var Pentz preget av psykiske lidelser og deler av tiden ble han holdt innesperret.

Christian von Pentz var mottaker av Elefantordenen.

Kilder

  • Steffen Heiberg: Christian 4. - en europæisk statsmand, side 343 og 344. Gyldendal 2006, København (dansk). ISBN 87-02-04328-9.
  • Dansk biografisk leksikon