Christianstad

Fra Christian IV
Hopp til: navigasjon, søk
Christianstad på et kobberstikk av Erik Dahlberg fra 1696.
Fra Det Kongelige Bibliotek
Modell over den opprinnelige byen.
Foto:Jorchr

Christianstad er en by i Skåne län i landskapet Skåne, grunnlagt av Christian IV. I 1612 besluttet kongen å bygge en ny sterkt befestet by i det nordøstlige Skåne etter at den nærliggende byen var blitt ødelagt av svenskene. Byen, som fikk navn etter kongen sønn, den utvalgte prinsen<ref>Stedsnavn i Skåne.</ref>, skulle danne bolverk mot svenskene og utvikles til en moderne handelsstad.

Beliggenheten på Allön var glimrende for en festningsby. Herfra kunne man overskue landskapet til alle sider og Helgeån dannet seilvei for små fartøyer og vareutveksling med omverdenen. Med i beslutningen var at Væ og Åhus' borgere skulle befolke den nye byen, samtidig som de to nevnte byene mistet sine bypriviliegier.

Pga. Allöns mudrete og ustabile grunn, viste foretagendet seg å bli vanskelig. Festningsverker og bygninger måtte fundamenteres ordentlig, fordi vannspeilet store deler av året sto over det normale. Store mengder sten ble derfor fraktet over til øya via en bro. Likevel kunne det ikke unngås at det oppsto senkninger og utglidninger av vollene.

Planen for festningsbyen lå ferdig i 1614, utferdiget med insipirasjon fra renessansens stadsbygningsideer og med bastioner av jordvoller etter nederlandsk mønster, hvor det omliggende terrenget dannet et vollgravsystem. Den eneste adgang for allmennheten foregikk fra syd via porttårn og bro. Gatenettet ble regelrett og inndelt i kvartaler med plass til handelstorv og representative formål. Det eneste som brøt symmetrien var den veldige Trefoldighetskirken.

I tillegg til kirken, lot kongen også oppføre en større representativ bygning på Kongl. Maytts Platz, som i dag inngår i byens lensmuseum. Videre bygget han en skole nær kirken samt et hospital med tilhørende kirkesal og tårnbygning. Resten av byens hus forventet han at de nye borgerne ville bygge. Byen skulle dog være presentabel, så han bannlyste gemene hytter og tillot ikke stråtak pga. brannfaren.<ref>Kurt Sørensen, Kristianstad. Kulturhistorisk guide for den rejsende til Christian IVs renæssancestad i det nordlige Skåne, Helgeåen, 2010.</ref>

Helst så han at det ble oppført stenhus, men avfant seg med at kjøpmenn og borgere fra Væ gjenoppførte bindingsverkshus med materialer fra den nedlagte byen. De fornemste byggegrunnene ved Store Torv, nær den påtenkte slottsbygningen, var forbeholdt fremtredende personer, mens kjøpmenn holdt til omkring Lille Torv. Håndverkerne ble henvist til mindre representative bakstræder.

Av hensyn til avvanning ble det gravet en kanal tvers igjennom byen. Den 470 m lange broen ut til øya sto helt ferdig i 1616, og det ble bygget nye veier for å forbinde den nye byen med resten av Skåne og Blekinge. Seilleden til Østersjøen ble forbedret ved graving av kanaler til Helgeåns utmunning ved Åhus.

Christianstad ble således et revolusjonerende anlegg i Norden, den første moderne by i full skala uten middelalderens krokede gater og streder, med en åpen og luftig bebyggelse.

Byen ble sammen med Skåne overgitt til Sverige ved freden i Roskilde i 1658, men ble i en kort periode erobret tilbake i 1676. Det siste forsøk på tilbakeerobring var i 1710, som kun varte én måned.

Referanser

<references/>

Kreditering

P blue.png Wikipedia: Teksten i denne artikkelen stammer opprinnelig fra Wikipedia slik artikkelen var 10. oktober 2011. VersjonSenere endret, se historikken.
Byggverk og andre anlegg

BørsenHolmens kirkeRosenborg slottRegensenTrinitatis kirke med RundetårnNyboderProviantgårdenTøjhusetBryggerhusetFrederiksborg slottFrederiksborg slottskirke – Opprettelse av Tugt- og BørnehusetNytorvCaritasbrønnenLeda og svanen i havnebassengetChristianshavnKnippelsbroKastelletSilkeværketChristianstadTrefoldighetskirken i ChristianstadChristianopel