Claus von Ahlefeldt

Fra Christian IV
Hopp til: navigasjon, søk

Claus von Ahlefeldt (født 1617, død 1674) var feltmarskal. Han var sønn av Carl Ahlefeldt til Koselau og Beate Rantzau. Han spilte en betydelig rolle i krigene mot Sverige under Christian IV og især under Frederik III.

Som 19-åring ble han hoffjunker hos Christian IV og vant i den grad kongens yndest, at denne kåret ham til ektemann for sin yngste datter, Elisabeth Sophie Gyldenløve.

Ved Torstensons overfall fikk Ahlefeldt fullmakt til å verve et regiment tyske knekter og være oberstløytnant for dem. Ahlefeldt utmerket seg under Torstensson-krigen, og etter Freden i Brømsebro ble han lensmann på Kalø og leder for hæren. Etter Christian IVs død mistet han begge disse embedene, men sluttet seg til Frederik III og da denne fikk utmanøvrert "svogerpartiet" fikk Ahlefeldt innflytelse igjen.

Under Andre Karl Gustav-krig ble han kalt til København etter Ulrik Christian Gyldenløves død og under Stormen på København i 1659 utmerket han seg.

Etter freden ble han øverstbefalende i Norge.

Kilde