Hans Lindenov

Fra Christian IV
Hopp til: navigasjon, søk

Hans Hansen Lindenov til Gavnø (født 25. mars 1616 på Gavnø, død 29. mai 1659 i København) var dansk riksråd. Han var sønn av Hans Johansen Lindenov og Lisbeth Sophie Rantzau.

I 1635 ble han hoffjunker og året etter kammerjunker. Like før var han blitt forlovet med Elisabeth Augusta Christiansdatter, datter av Christian IV og Kirsten Munk. De ble gift 27. oktober 1639Københavns slott, og samtidig forlot han hofftjenesten og fikk Kalundborg Len.

I mai 1640 ble han medlem av riksrådet. Her sluttet han seg hverken til den ene eller andre av de rivaliserende fløyende rundt Corfitz Ulfeldt eller Hannibal Sehested, men i alle fall fra den tiden da Christian IV fengslet Kirstine Munk på Boller slott i 1646 brakte de fleste av hans svigersønner i opposisjon, var det også slutt med vennskapet med kongen. Likevel fikk han ved hjelp av Hannibal Sehested tildelt en årlig pensjon av de norske inntekter i 1647.

Under mellomregjeringen etter Christian IVs død arbeidet han ivrig for anerkjennelsen av kongens ekteskap med hans svigermor. Han ble slått til ridder ved Frederik IIIs kroning i november 1648. Da svogerpartiet falt, mistet han i 1650 sin pensjon; men da Hannibal Sehested og Corfits Ulfeldt ble styrtet året etter, bøyde han seg for makten. Hans anseelse var imidlertid over, han hadde den kun på grunn av sitt ekteskap, dette betydde nå ikke noe.

Hans huslærer, Carl von Køhlen, klaget han inn for kongen. En annen av hans tjenere, som sto i forbindelse med læreren, og som ble pågrepet i København, ble han nektet å få utlevert.

Han var i konstant krangel med Kirstine Munk. Hun hatet ham på grunn av pengekravene han stilte henne og fordi han arbeidet for sønnen Valdemar Christians forsoning med kongen. En av hennes døtre, Hannibal Sehesteds hustru Christiane, ga ham skylden for å ha ergret moren til døde.

I 1658 byttet han Kalundborg Len med St. Knuds kloster i Odense, men oppholdt seg under beleiringen av København i 1659 i hovedstaden, hvor han døde.

Han var far til Sophie Amalie Lindenov.

Kreditering

Dansk biografisk leksikon: Denne artikkelen stammer hovedsakelig fra Dansk biografisk leksikon 1. utgave (1887–1905). Hans LindenovSenere endret, se historikken.