Ostindisk Kompagni

Fra Christian IV
Hopp til: navigasjon, søk

Ostindisk Kompagni ble grunnlagt av Christian IV i 1616 etter nederlandsk modell. Kompaniets fokus lå på handel med India og hadde base i kolonien Trankebar som Danmark kjøpte i 1620.

Opprettelsen av kompaniet var en del av en merkantilistisk politikk for å øke den danske handelen.

Den 29. november 1618 seilte den første flåten ledsaget av krigsskip avsted under ledelse av Ove Gjedde. Formålet var å sikre det dansk-norske monarkiet en del av handelen på Asia. Etter flere alvorlige uhell nådde Gjedde Ceylon 16. mai 1619.

På Ceylon fikk han ikke utført noe og ekspedisjonen reiste derfor videre til fastlandet. I India oppnådde han en avtale med Nayakaen av Tanjore som mot en årlig sum ga Danmark tillatelse til å drive med handel, kreve inn toll og oppføre en festning, Dansborg.

Kompaniet ble oppløst i 1650.

Kilder