Prospekt av København fra 1611

Fra Christian IV
Hopp til: navigasjon, søk
Prospekt av København 1611.jpg

Prospekt av København fra 1611 er et stikk av Jan Diricksen fra 1610 eller 1611 etter et maleri av Johannes van Wick. Originalmaleriet kjennes ikke lenger. Christian IVs og dronning Anna Kathrines kronede navn øverst antyder at det må ha blitt til før dronningens død i 1612.

Stikket har en underskrift på latin. Carl Bruun har i sin bok oversatt teksten:

Kjøbenhavn, Du, som stiger op af den baltiske Thetis' Bølger, Du, som fra en ringe Landsby er begyndt at blive en stor Havn; nu voxer Du i den tyvende danske Konges Tid og strækker Dine høie Spire op imod Skyerne. De store Goder, hvoraf Du praler, skyldes Christus og den Fjerde, der bærer Navn efter Christus - Christus, thi her forkyndes det sande Ords Lov, Kongen, thi han omgiver Murene med et dædalisk Værk

Stikket gir et godt bilde av København slik det var før anleggene i Christianshavn kom til, med utfyllingen av stranden hvor Børsen ble reist og den store utvidelsen mot øst. I nederste hjørne til venstre sees det såkalte vartegn med Leda og svanen. Den ble stilt opp av Christian IV på en grunne i havnen foran innseilingen til tøyhusbassenget.

Over ligger det store komplekset av bygninger; Tøyhuset og Proviantgården med den kunstige havnen i midten hvor orlogsskipene ble forsynt med artilleri og proviant. Her ligger også slottets værmølle som kun var åtte år gammel da bildet ble malt. Opp til tøyhuskompleksets midtbygning er et langt, lavt bindingsverkshus; de kongelige stallene. Bygningen som er litt høyere og bygget sammen med denne er kongens slakterhus, noe som blir antydet med kyr og kvegdrivere. Nedenfor helt ut mot vannet strekker vedhaven eller kongens brenselsopplag seg omgitt av et gjerde, porten ut til slottsplassen er åpen.

Det lille huset som ligger et stykke ute i vannet og som man kan anta var forbundet til land med en bro, er kanskje et "Mag" eller hemmelig hus anbrakt slik etter datidens skikk. Det kan også være et fergehus som ble benyttet i forbindelse med overfarten til Amager.

Artikkelen er ikke ferdigskrevet.

Kilder

Artikkelen inngår i serien om kart og prospekter
København i 1587København i 1611Hugo Allards prospekt
Resens kart
  • Carl Bruun: Kjøbenhavn - kap. IX. Kjøbenhavn under Christian den Fjerde til Freden i Lybæk 1629. Online hos Eremit.dk