Vibeke Kruse

Fra Christian IV
Hopp til: navigasjon, søk

Vibeke Kruse (død i slutten av april 1648 i København), sannsynligvis av tysk herkomst, var kammerpike for Christian IVs ektefelle Kirsten Munk. Etter at Kirsten Munk ble utstøtt på grunn av antatt utroskap, innledet kongen et forhold med Kruse i 1629, et forhold som kom til å vare til han døde i 1648.

Christian IV satte sannsynligvis pris på henne. Blant annet fikk hun en livsvarig ytelse på 500 riksdaler i året og senere et gods i Holsten samt en gård i København. Kruse fulgte ofte med kongen på reiser, hun var blant annet med til Norge. Da han i 1644 rustet ut skipet Trefoldigheden til tokt, innredet han en egen kahytt til henne ved siden av sin egen.

Vibeke Kruse fikk to barn med Christian; Ulrik Christian Gyldenløve i 1630 og Elisabeth Sophie Gyldenløve i 1633.

Da Christian døde på Rosenborg slott lå hun selv alvorlig syk i rommet ved siden av. Corfitz Ulfeldt fikk henne egenhendig kastet ut og hun døde kort tid etter for så å bli begravet i en umerket grav utenfor vollene.

Kilder

Christian IVs familie

Frederik IISophieAnna KathrineChristianFrederik IIIUlrikKirsten MadsdatterChristian Ulrik GyldenløveKaren AndersdatterHans Ulrik GyldenløveKirsten MunkAnne Cathrine ChristiansdatterSophie Elisabeth ChristiansdatterLeonora Christina UlfeldtValdemar ChristianElisabeth AugustaChristiane SehestedHedevig UlfeldtDorothea Elisabeth ChristiansdatterVibeke KruseUlrik Christian GyldenløveElisabeth Sophie Gyldenløve